اسلایپنر سری E

مدل
وزن عملیاتی‌ (تن)
تراک مورد پیشنهاد
حداقل کلاس لازم برای تراک
کاتالوگ

E30          

 

31-22                       

 

30-15                        

 

15                                     

 

Sleipner-E30

 

E50

 

51-32

 

40-20

 

20

 

 Sleipner-E50

 

E70

 

72-52

 

50-30

 

30

 

 Sleipner-E70

 

E90

 

92-72

 

60-40

 

40

 

Sleipner-E90

 

E120

 

123-93

 

90-60

 

50

 

Sleipner-E120

 

E190

 

205-124

 

110-90

 

90

 

Sleipner-E190

 

E250

 

265-206

 

170-110

 

110

 

Sleipner-E250

 

E310

 

266-310

 

170-130

 

130

 

Sleipner-E310

 

E400

 

400-311

 

200-180

 

170

 

Sleipner-E400

 

E550

 

565-401

 

360-230

 

240-210

 

Sleipner-E550          

 

توضیحات

ارابه های اسلایپنر جابه جایی بیل های مکانیکی موجود در معادن را هرچه آسان تر و ایمن تر امکانپذیر می سازند.

با ورود این محصولات به عرصه معادن، تحولی بزرگ  در زمینه حمل بیل های مکانیکی بزرگ و سنگین که جا به جایی آنها ملزم به صرف وقت و هزینه بسیار بود به وجود آمد.

امروزه در معادن بزرگ و پیشرفته سراسر دنیا به منظور کاهش استهلاک قطعات دستگاه، و در نهایت کاهش هزینه های نگهداری دستگاه ها و سهولت و ایمنی جا به جابی حتی در مسیرهای خطرناک، باریک و شیبدار از محصولات اسلاپنر استفاده می شود.

در زیر ویدئو یی از محصولات اسلایپنر (Sleipner) و چگونگی عملکرد آنها مشاهده خواهید کرد.

 

 

 

دانلود: Sleipner-E30

دانلود: Sleipner-E50

دانلود: Sleipner-E70

دانلود: Sleipner-E90

دانلود: Sleipner-E120

دانلود: Sleipner-E190

دانلود: Sleipner-E250

دانلود: Sleipner-E310

دانلود: Sleipner-E400

دانلود: Sleipner-E550