بازگشت دماگ به عرصه صنعت دنیا

به روی کار آمدن دوباره برند خوش نام Demag باعث تحولی بزرگ در عرصه صنعت خواهد بود.

کارخانه TEREX واقع در Zweibrücken آلمان مجدداًاقدام به تولید جرثقیل با برند DEMAG از سال 2016 میلادی کرده است.

جرثقیل های موبایل چرخ لاستیکی تلسکوپی با ظرفیت 100 الی 1200 تن و جرثقیل های بوم خشک چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی با ظرفیت 400 الی 3200 تن.

 

****************************************************************************************************